skip to Main Content

Vul het formulier onderaan deze pagina in!

Aanmeldingsformulier T.W.V. De Peddelaars Aalten

Ledenadministratie:
Erwin Kempink
’t Slaa 18
7123 CV Aalten

Rekeningnummer: NL07RABO0300207751

Bij deze begroeten wij je als nieuw lid van de Tour- en wielrenvereniging De Peddelaars.

Door het invullen en insturen van dit formulier, meld je je aan als nieuw lid van onze vereniging.
De contributie bedraagt € 82,- per jaar. Dit bedrag wordt in het eerste kwartaal via een doorlopende machtiging van je rekening afgeschreven.
Als er al een gezinslid lid is van onze vereniging dan wordt voor jou de contributie met een € 5,- verlaagd.
Met deze aanmelding machtig je de vereniging tevens om de door jouw verschuldigde bedragen aan de vereniging, van je bank- of girorekening af te mogen schrijven.

Indien je het lidmaatschap wenst op te zeggen, dan moet dit schriftelijk bij  Erwin Kempink worden gemeld, zo niet dan gaat de contributie normaal door. Mocht je na 1 januari van het jaar opzeggen dan zijn wij toch genoodzaakt om € 35,- in rekening te brengen, dit i.v.m. de verplichte afdracht die wij voor jou hebben gedaan aan de NTFU.

Doorlopende Machtiging S€PA
Naam:
Tour-en Wielrenvereniging De Peddelaars
Adres: Klokkemakersweg 15 Postcode: 7122 KB Plaats: Aalten
Incassant ID: NL10ZZZ401211640000

  Door het verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:
  • TWV De Peddelaars om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het voldoen van Contributie
  • Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TWV De Peddelaars

  Achternaam

  Voorletters

  Roepnaam

  Geslacht

  manvrouw

  Geboortedatum

  Adres

  Postcode

  Woonplaats

  Telefoonnummer

  Email

  Rekeningnummer IBAN

  Datum

  Opmerking

  Back To Top
  ×Close search
  Zoeken