skip to Main Content

Vul het formulier onderaan deze pagina in!

Aanmeldingsformulier T.W.V. De Peddelaars Aalten

Ledenadministratie:
Erwin Kempink
‘t Slaa 18
7123 CV Aalten

Rekeningnummer: NL07RABO0300207751

Bij deze begroeten wij je als nieuw lid van de Tour- en wielrenvereniging De Peddelaars.

Door het invullen en insturen van dit formulier (door je wettige vertegenwoordiger), verbind je je als nieuw lid aan onze vereniging. Dit lidmaatschap is de eerste 4 weken een aspirant lidmaatschap waarbij nog geen contributie of fietshuur in rekening wordt gebracht. Binnen deze 4 weken heb je de mogelijkheid om zonder kosten voor fietshuur of contributie af te zien van lidmaatschap als je het fietsen toch niet leuk zou vinden. Dit moet dan tijdig worden aangegeven bij de ledenadministratie. Ook moet de eventuele huurfiets en kledingpakket aan het eind van deze periode weer zijn ingeleverd.

De contributie bedraagt momenteel € 57,– per jaar voor leden tot en met 18 jaar. Dit bedrag wordt in het eerste kwartaal via een doorlopende machtiging van je rekening afgeschreven. Als er al een gezinslid lid is van onze vereniging dan wordt voor jou de contributie met een € 5,- verlaagd.

Met deze aanmelding machtigt de wettige vertegenwoordiger van jou, de vereniging tevens om de door jouw verschuldigde bedragen aan de vereniging, van zijn bank- of girorekening af te mogen schrijven.

Indien je het lidmaatschap wenst op te zeggen, dan moet dit schriftelijk bij Erwin Kempink worden gemeld, zo niet dan gaat de contributie normaal door. Mocht je na 1 maart van het jaar opzeggen dan zijn wij toch genoodzaakt om € 35,- in rekening te brengen, dit i.v.m. de verplichte afdracht die wij voor jou hebben gedaan aan de NTFU of KNWU.

Doorlopende Machtiging S€PA
Naam:
Tour-en Wielrenvereniging De Peddelaars
Adres: Klokkemakersweg 15 Postcode: 7122 KB Plaats: Aalten
Incassant ID: NL10ZZZ401211640000

Door het verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:
• TWV De Peddelaars om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het voldoen van Contributie
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van TWV De Peddelaars

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Geslacht
manvrouw

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Email

Rekeningnummer IBAN

Datum

Opmerking

Back To Top
×Close search
Zoeken