skip to Main Content

 Aanmeldformulier 18 jaar en ouder

Vul het formulier onderaan deze pagina in!

Aanmeldingsformulier Tour-, wieler- en skeelervereniging
De Peddelaars Aalten

Ledenadministratie: Jessica Testerink
Bijnenweg 1C
712 ML Aalten
Rekeningnummer: NL07RABO0300207751


Welkom bij de Toer-, wieler- en skeelervereniging De Peddelaars.

Door het invullen en insturen van dit formulier (door je wettige vertegenwoordiger), verbind je je als nieuw (aspirant) lid aan onze vereniging. Dit lidmaatschap is de eerste 6 weken een aspirant lidmaatschap waarbij nog geen contributie in rekening wordt gebracht. Binnen deze 6 weken heb je de mogelijkheid om zonder kosten voor contributie af te zien van lidmaatschap als je het ​skeeleren t​och niet leuk zou vinden. Dit moet dan tijdig worden aangegeven bij de ledenadministratie. Het is ook mogelijk om alleen een lespakket van 6 weken af te nemen. Voor de jeugd (t/m 18 jaar) zijn de kosten € 22,00, voor volwassenen € 33,00. Onderaan dit formulier kan deze keuze aangegeven worden.

De contributie bedraagt op dit moment € 55,– per jaar voor leden t/m 18 jaar en € 89– per jaar voor leden vanaf 19 jaar. Dit bedrag wordt in het eerste kwartaal via een doorlopende machtiging van je rekening afgeschreven. Als er al een gezinslid lid is van onze vereniging dan wordt voor jou de contributie met € 5,- verlaagd.


Met deze aanmelding machtigt de wettige vertegenwoordiger van jou, de vereniging tevens om de door jouw verschuldigde bedragen aan de vereniging, van zijn bank- of girorekening af te mogen schrijven. Indien je het lidmaatschap wenst op te zeggen, dan moet dit schriftelijk bij ​Jessica Testerink, leden@peddelaarsaalten.nl ​worden gemeld. Mocht je na 1 maart van het jaar opzeggen dan zijn wij toch genoodzaakt om € 35,- in rekening te brengen, dit i.v.m. de verplichte afdracht die wij voor jou hebben gedaan aan de KNSB


Doorlopende Machtiging S€PA
Naam
:​ Toer-, wieler- en skeelervereniging De Peddelaars
Adres:​ Bijnenweg 1C ​Postcode: ​7121 ML ​Plaats: ​Aalten
Incassant ID: ​NL10ZZZ401211640000


Door het verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:
• TWS De Peddelaars om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het
voldoen van contributie
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven
overeenkomstig de opdracht van TWS De Peddelaars

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Geslacht
manvrouw

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Email

Rekeningnummer IBAN

Datum

Opmerking

Back To Top
×Close search
Zoeken