skip to Main Content

Vul het formulier onderaan deze pagina in!

Aanmeldingsformulier
Tour-,wieler- en skeelervereniging De Peddelaars Aalten Welkom bij de Toer-, wieler- en skeelervereniging De Peddelaars. Door het invullen en insturen van dit formulier (door je wettige vertegenwoordiger), verbind je je als nieuw (aspirant) lid aan onze vereniging. Dit lidmaatschap is de eerste 6 weken een aspirant lidmaatschap waarbij nog geen contributie in rekening wordt gebracht. Binnen deze 6 weken heb je de mogelijkheid om zonder kosten voor contributie af te zien van lidmaatschap als je het ​skeeleren t​och niet leuk zou vinden. Dit moet dan tijdig worden aangegeven bij de ledenadministratie. Het is ook mogelijk om alleen een lespakket van 6 weken af te nemen. Voor de jeugd (t/m 18 jaar) zijn de kosten € 22,00, voor volwassenen € 33,00. Onderaan dit formulier kan deze keuze aangegeven worden .


De contributie bedraagt momenteel € 55,– per jaar voor leden tot en met 18 jaar. Dit bedrag wordt in het eerste kwartaal van het jaar via een doorlopende machtiging van je rekening afgeschreven. Als er al een gezinslid lid is van onze vereniging dan wordt voor jou de contributie met en € 5,- verlaagd.


Met deze aanmelding machtigt de wettige vertegenwoordiger van jou, de vereniging tevens om de door jouw verschuldigde bedragen aan de vereniging, van zijn bank- of girorekening af te mogen schrijven.

Indien je het lidmaatschap wenst op te zeggen, dan moet dit schriftelijk bij ​Jessica Testerink, leden@peddelaarsaalten.nl ​worden gemeld. Mocht je na 1 maart van het jaar opzeggen dan zijn wij toch genoodzaakt om € 35,- in rekening te brengen, dit i.v.m. de verplichte afdracht die wij voor jou hebben gedaan aan de KNSB


Doorlopende Machtiging S€PA
Naam
:​ Toer-, wieler- en skeelervereniging De Peddelaars
Adres:​ Bijnenweg 1C ​Postcode: ​7121 ML ​Plaats: ​Aalten
Incassant ID: ​NL10ZZZ401211640000

Door het verzenden van dit formulier geeft u toestemming aan:
• TWS De Peddelaars om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar
uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven wegens het
voldoen van contributie
• Uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven

Achternaam

Voorletters

Roepnaam

Geslacht
manvrouw

Geboortedatum

Adres

Postcode

Woonplaats

Telefoonnummer

Email

Rekeningnummer IBAN

Datum

Opmerking

Back To Top
×Close search
Zoeken